Modernizacja zbiornika na środki chemiczne

Modernizacja zbiornika polegająca na zamontowaniu pompy, grodzi wewnętrznej, systemu mieszania, pomiaru temperatury oraz wymianie włazu.
kontener 1 kontener 2 kontener 3