Konstrukcja stalowa pod agregaty klimatyzacji

Konstrukcja wykonana z HEB 160 malowana na mokro, farbą dwuskładnikową – chemoutwardzalną